Viếng thăm đền thờ Phan Công Hớn

Hàng năm, đến ngày 25/2 âm lịch, thân tộc của ông cùng bà con nhân dân xã Bà Điểm tổ chức lễ giỗ ông tại đền thờ theo nghi thức cúng thần. Người đến dự lễ rất đông để tưởng nhớ vị anh hùng đã hy sinh thân mình để nhân dân khỏi bị đàn áp bắt bớ, làm rạng danh truyền thống 18 thôn Vườn Trầu.

Hằng năm cứ vào ngày 25 tháng 2 âm lịch, thân tộc của ông cùng bà con nhân dân xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ ông tại đền thờ theo nghi thức cúng thần.

P1060585

Ông là Phan Công Hớn, là người lãnh đạo nhân dân 18 thôn Vườn Trầu, khời nghĩa tấn công dinh tri huyện Trần Cử – một tên tri huyện có nhiều nợ máu với nội dung mùa xuân năm 1885 tại Hóc Môn.

63960419

84713848

0223-vt3.mailjpgSau đó, để cho nhân dân khỏi bị đàn áp bắt bớ, ông tự nộp mình và bị Pháp hành quyết. Nhân dân đã lập đền thờ bên cạnh mộ phần của ông để ngày nay hương khói tại ấp Tây Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Thời gian: 25/2 âm lịch.
Địa điểm: Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. TP. Hồ Chí Minh.
Đối tượng suy tôn: Phan Công Hớn, người lãnh đạo nhân dân 18 thôn Vườn Trầu tấn công dinh tri huyện năm 1885.
Đặc điểm: Lễ giỗ theo nghi thức cúng thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *