Đến miếu ông địa cầu may

Miếu Ông Địa (125 Lê Lợi, Gò Vấp) looks into the beginning năm Kho hàng Còn Thế Kỷ 19 and each is Vua Tự Đức Sắc phong into năm Kho hàng Còn năm 1852.

Miếu Tho Tho Địa Phúc Đức Chính Thần and many locations Thần Dân ngành khác.

DSC_0470

mieu_thien_hau

Mua-lan-ong-dia-hay-2013
Hằng Nam Điền ra into ngay 2/2 tones lịch, as a day vía Cần Thơ Địa Phúc Đức Chính Thần. This is a day Lễ exchange Focus regular for Lễ Hội Miếu out TP. Hồ Chí Minh and local Nam. Opening the first is the Nghi expressions like blank “khai Trăng” messages and Lê. Next is the “Châu mới” associated with the power Continuous octal shadow roi to Thịnh Thần for project Lê.

Chiều have a process community tuong hài “Địa Nàng” for 2 sprite Ông Địa and Nàng initial măng contents phê phan thoi hu tat Bad in xa hoi Hương Thôn Xưa. Then is the Nghi expressions Mua mắm yellow, Mầm bạc and MUA Map play. Ends Lễ exchange that Nghi expressions Phát Lộc.

Time:. 2/2 tones lịch
Địa Điểm: 125 line Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Objects Suy tôn: Cần Thơ reference Phúc Đức Chính Thần and many locations Thần Dân gian Các ngành khác.
characteristics: Hát shadow roi, tuong community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *