Tour Sài Gòn-Cần Xác-Sài Gòn

Dự trữ sinh quyển Cần Giờ còn gọi là Rừng Sác là một quần thể gồm các loài động vật, thực vật và rừng trên cạn nước, được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông và Vàm đồng Tây. UNESCO đã công nhận đây là một dự trữ sinh quyển thế giới với một hệ thực vật đa dạng động thực vật đặc trưng của rừng ngập mặn độc đáo...   Xem thêm

Read more